ESCOLA D’ADULTS

Som centre autoritzat per la Generalitat de Catalunya per impartir i emetre les titulacions oficials.

Escola de Formació d'Adults

Des del curs 2012/13, estem acreditats com a Escola de Formació d’Adults (DOGC núm. 6185 de 03.08.12), la qual cosa ens autoritza a impartir de forma oficial el Graduat en ESO (més grans de 18 anys) i emetre’n els títols, així com a atorgar fins a un 20% de la qualificació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

Graduat en ESO

Obtenció del títol al nostre centre amb exàmens propis

Informació general: Obtenció del títol de Graduat en ESO per a totes aquelles persones que no ho han fet en el període escolar obligatori. Com Escola d’Adults autoritzada desenvolupem el temari, examinem dels mòduls pendents i atorguem el títol.

Requisits: Tenir 18 anys o complir-los al llarg de l’any natural. Es poden incorporar persones entre 16 i 18 anys per raons laborals o personals.

Informació del curs: El cicle d’educació secundària per a les persones adultes s’organitza en tres àmbits (comunicació, científic tecnològic i social), els quals es despleguen en mòduls. A l’inici de curs, es realitza una entrevista i s’analitza l’expedient acadèmic per valorar els mòduls pendents de superar.

Certificació: El centre gestiona i emet el títol oficial de Graduat en ESO.

Horaris: de matí o tarda.

Calendari: Setembre-juny. L’accés es pot fer a l’inici de cada trimestre (setembre, gener o abril) i obtenir el títol en un any.

Accés a Cicles de Grau Mig i Superior

Fins a 2 punts de valoració en les proves si fas el curs amb nosaltres

Informació general: Preparació de les proves d’accés a la nova formació professional, per aquells estudiants que no tenen el graduat en ESO (grau mitjà) o el batxillerat (grau superior).

Requisits: per grau superior, tenir 19 anys abans del 31 de desembre de l’any de convocatòria o 18 anys si tens un grau mitjà i vols fer el superior de la mateixa branca (només part comuna). En el cas de l’accés a grau mitjà cal tenir fets els 17 anys durant  l’any de convocatòria.

Informació del curs: La prova d’accés té lloc durant el mes de maig. Disposem de material de suport propi i assessorem sobre els continguts de la prova i les possibilitats de cursar posteriorment el cicle formatiu. Disposem de diversos horaris. Consulta les condicions acadèmiques i laborals que permeten eximir alguna part de la prova.

Certificació: El centre emet una certificació en acabar el curs que suma a la qualificació obtinguda en la prova d’accés(màxim 2 punts).

Contingut de la prova: Català, Castellà, Matemàtiques i Anglès (part comuna) i dues matèries específiques relacionades amb el cicle triat. Per l’accés a grau mitjà es tracta d’una única prova que contempla l’expressió i comprensió en català, castellà i anglès, el raonament matemàtic i el coneixement del medi natural i del medi social.

Horaris: de matí o tarda.

Calendari: Setembre-maig.

Accés a la Universitat majors de 25 anys

Informació general: Preparació de les proves d’accés a la Universitat per aquelles persones més grans de 25 anys o més grans de 45.

Requisits: Tenir 25/45 anys en l’any natural que es realitza la prova, no haver superat les PAU, no estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, o d’esports (o equivalent), no tenir cap titulació universitària.

Informació del curs: La prova d’accés es convoca una vegada l’any. Té lloc durant el mes d’abril amb una reserva del 3% de places ofertades. Disposem de material de suport propi i assessorem sobre els continguts de la prova. La prova superada permet una preinscripció universitària de fins a 8 opcions. Disposem de diversos horaris.

Contingut de la prova: Pels +25: Català, Castellà, Comentari de text i Anglès (part comuna) i dues matèries específiques relacionades amb el grau que es vol estudiar. Pels +45: Català, Castellà, Comentari de text i, un cop aprovat, una entrevista amb el degà de la facultat on es vol estudiar.

Horaris: tarda o dissabte matí.

Calendari: Setembre-maig.

Preparació per a la Selectivitat

Informació general: preparació de les proves d’accés a la Universitat per aquelles persones que hagin acabat el batxillerat o el grau superior i vulguin millorar les seves qualificacions en la part general o en la part específica.

Les PAAU actuals són obertes, la modalitat de batxillerat no condiciona l’opció d’examen. Els alumnes provinents de grau superior poden examinar-se de dues o tres assignatures, que triaran en funció de la ponderació al grau d’accés.

Informació del curs: el curs de preparació es pot fer en diferents modalitats: Durant tot el curs, en format intensiu durant les tres/quatre setmanes prèvies a la convocatòria ordinària del mes de juny o bé durant l’estiu per preparar la convocatòria extraordinària. El Triangle s’encarrega de matricular els alumnes que es presenten per lliure (gener/febrer).

Contingut de la prova: consta de dues fases: una general i obligatòria, que consta de 5 exercicis: català, castellà, anglès, història o filosofia i una matèria de modalitat de segon curs triada per l’alumne. A la fase específica l’estudiant pot examinar-se de qualsevol matèria de modalitat de segon de batxillerat, distinta de la triada a la fase general. Es pot examinar de tantes com vulguin, i li tindran en compte les dues millors notes.

Horaris: de tarda.

Calendari: Octubre-juny, maig-juny (modalitat intensiva), juliol-setembre (modalitat estiu)

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies