OPOSICIONS

Et preparem les diferents fases i proves, individualment o en grup, i amb material propi actualitzat.

Cursos per a Oposicions

Mossos d’Esquadra

Convocatòries: La Generalitat de Catalunya va publicar el passat 6 de juliol la Resolució INT/1586/2017 per la qual convoca mitjançant oposició lliure 500 places de la categoria mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra. El nou temari ja ha estat publicat i la nova guia actualitzada i a disposició dels usuaris. Trobareu tota la informació sobre la convocatòria seguint aquest enllaç, i la resolució íntegra publicada al DOGC en aquest altre.

El centre informa del seguiment de la convocatòria.

Requisits: tenir entre 18 i ?? anys (pendent confirmació en la nova convocatòria), titulació de Batxillerat o equivalent (consulteu totes les equivalències), 1,65 m els homes i 1,60 m les dones, posseir el permís classe B, declaració jurada per portar armes. (consulteu les bases per conèixer el quadre d’exclusions mèdiques)

Tipus de proves: Fase d’oposició: proves selectives obligatòries i eliminatòries. Consisteix en les proves següents:

  1. Coneixements i tests psicotècnics aptitudinal i de personalitat.
  2. Prova física.
  3. Adequació psicoprofessional.
  4. Coneixements de la Llengua Català (queden exclosos els que acreditin estar en possessió del nivell C1 o superior).
  5. Comprovació de les dades antropomètriques.
  6. Comprovació de les causes d’exclusió mèdica de l’annex 3.

Curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Període de pràctiques.

Informació del curs: disposem de material propi molt actualitzat tant teòric com pràctic i de professorat vinculat a les pròpies institucions on es realitza la convocatòria. Es preparen les diferents proves (temari, psicotècnics i personalitat/entrevista) i assessorem sobre la preparació física.

Horaris i calendaris: els cursos tenen un horari de nou hores/setmana i es poden fer en horaris de matí, tarda (tres dies), o en format més tutoritzat els dissabtes matí.

Agents Rurals

Convocatòries: Actualment anunciada una convocatòria de 50 places (durant aquest any 2017).

El centre informa del seguiment de la convocatòria.

Requisits: Tenir la nacionalitat espanyola o dels altres estats de la Unió , més de 18 anys, posseir el títol de batxillerat o equivalent, posseir el permís de conduir de la categoria B i no estar inclòs en el quadre d’exclusions mèdiques.

Tipus de proves: 1. Test psicotècnic + Qüestionari temari 100 preguntes tipus test/ 2. Coneixements de català (exempts nivell B). / 3. Avaluació psicològica/4. Prova física (Tracció general, flexió de braços, cursa llançadora – course navette, circuit d’agilitat, natació)

Posteriorment, es valoren els mèrits (fase de concurs)

Informació del curs: disposem de material molt actualitzat tant teòric com pràctic i de professorat vinculat a les pròpies institucions on es realitza la convocatòria. La metodologia cíclica del curs permet la incorporació del candidat en qualsevol moment de l’any.

Horaris i calendaris: el curs té un horari de quatre hores/setmana. El curs s’iniciarà aquest mes de setembre 2017 però es permet l’accés en qualsevol moment de l’any.

Cos de Mestres (educació infantil/primària i secundària)

Convocatòries: El president de la Generalitat ha anunciat que en els propers pressupostos s’inclouran unes 2000 places del cos de mestres. Caldrà esperar a la publicació de les bases per conèixer la distribució de places segons especialitzacions

Requisits: tenir complerts els 18 anys i estar en possessió (o tenir-ne les condicions per a la seva expedició) del títol de mestre de qualsevol especialitat.

Tipus de proves: Desenvolupament dels temes en format assistencial, assessorament de la part pràctica i de la programació i les unitats didàctiques.

Informació del curs: En les sessions es desenvolupen els temes a partir de les idees clau del contingut de cada tema i s’elaboren els guions de suport al seu desenvolupament i s’assessora en la programació i unitats didàctiques. El professorat del curs té àmplia experiència en la preparació d’oposicions al cos de mestres.

Horaris i calendaris: segons oposició, els cursos tenen un horari de tres hores/setmana i es fan en horaris de tarda/vespre i dissabtes matí.

Ajuntaments

Convocatòries: els diferents ajuntaments del Maresme i de les comarques properes convoquen nombroses places (enllaç cido: http://www.diba.cat/cido/NCIDO_2_1_1b.asp) tant de funcionaris com de personal interí.

Tasques a desenvolupar: col·laborar en la realització de dades d’informes, propostes, expedients, control, seguiment, registre i arxiu d’expedients i documentació, ús de terminals d’ordinador, tractament de textos; comprovació i realització de càlculs i operacions de comptabilitat de dificultat mitjana, etc.

Requisits: tenir complerts els 18 anys i no superar l’edat de jubilació, nacionalitat espanyola i posseir el títol de Batxillerat o equivalent (administratius) o el graduat o equivalent (auxiliars).

Tipus de proves: qüestionari sobre temari específic i supòsits pràctics, ofimàtica i coneixements de llengua catalana i castellana.

Informació del curs: disposem de material propi molt actualitzat tant teòric com pràctic i de professorat vinculat a les pròpies institucions on es realitza la convocatòria. La metodologia cíclica del curs permet la incorporació del candidat en qualsevol moment de l’any.

Horaris i calendaris: segons oposició, els cursos tenen un horari de tres hores/setmana i es poden fer en horaris de tarda o els dissabtes matí. El curs s’inicia habitualment el mes de setembre però es permet l’accés en qualsevol moment de l’any.

Policia Local i Guàrdia Urbana

Convocatòries: els diferents ajuntaments del Maresme i de les comarques properes convoquen nombroses places (enllaç cido: http://www.diba.cat/cido/NCIDO_2_1_1b.asp) de funcionaris al llarg de l’any. Ja han estat convocades 120 places a la Guàrdia Urbana (Ajuntament de Barcelona), modificant el temari i aproximant-lo al model actual de proves d’altres ajuntaments. consulteu-ne la convocatòria

Els temaris i proves són equivalents en els diferents ajuntaments, només varien algunes singularitats pròpies de cada municipi, que també es treballen en el curs.

El centre informa de les diferents convocatòries publicades

Requisits: tenir més de 18 anys, nacionalitat espanyola o de la Unió Europea i titulació de Graduat ESO o equivalent. 1,70 els homes i 1,60 les dones. Posseir el permís A2 (en el moment de finalitzar l’Escola de Policia). Podeu consultar les diferents bases per conèixer el quadre d’exclusions mèdiques.

Tipus de proves: Fase d’oposició: proves selectives obligatòries i eliminatòries. 1. Prova temàtica + prova de cultura general. 2. Prova de coneixements de català (queden exclosos els que estiguin en possessió del nivell B). 3. Prova d’aptitud física. 4. Proves psicotècniques, prova de personalitat i Entrevista personal. 5. Prova mèdica (cal confirmar segons convocatòria i ajuntament).

Curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Període de pràctiques.

Informació del curs: disposem de material propi molt actualitzat tant teòric com pràctic i de professorat vinculat a les pròpies institucions on es realitza la convocatòria. La metodologia cíclica del curs permet la incorporació del candidat en qualsevol moment de l’any.

Horaris i calendaris: els cursos tenen un horari de sis hores/setmana i es poden fer en horaris de matí o tarda (dos dies). El curs s’inicia habitualment el mes de setembre però es permet l’accés en qualsevol moment de l’any.

Auxiliars i Administratius ICS (promoció interna)

Convocatòries: l’ICS ha convocat 124 places administratiu (subgrup c1) i 191 places auxiliar administratiu (subgrup c2) de promoció interna

Requisits: tenir la condició de personal estatutari fix en l’ICS i està en servei actiu i posseir el títol de Batxillerat o equivalent (administratius) o el graduat o equivalent (auxiliars).

Tipus de proves: qüestionari sobre temari específic i supòsits pràctics, coneixements de llengua catalana i perfil competencial.

Informació del curs: disposem de material propi molt actualitzat tant teòric com pràctic i de professorat vinculat a les pròpies institucions on es realitza la convocatòria. La metodologia cíclica del curs permet la incorporació del candidat en qualsevol moment de l’any.

Horaris i calendaris: segons oposició, els cursos tenen un horari de tres hores/setmana i es poden fer en horaris de tarda. El curs s’iniciarà aquest mes de gener però es permet l’accés en qualsevol moment de l’any.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies