Title Image

Formació a mida

Per a Administracions Públiques, empreses privades i a nivell individual.

A nivell d’empresa o institucions públiques

Dirigit a les àrees de Recursos Humans de les Administracions Públiques i/o de les empreses privades.

Preparem programes formatius per a bosses d’interins o per a programes de promoció interna.

També tenim experiència en l’assessorament i en el desenvolupament de programes i tallers de formació en àrees temàtiques com lingüística en català i castellà, idiomes i formació en temes de Dret.

A nivell individual

Mòdul de preparació individualitzada de psicotècnics de personalitat

Aquest mòdul està dirigit a aquelles persones interessades a presentar-se a oposicions (mossos, policia, bombers,…), concursos d’accés a llocs de treball públics o privats i processos de selecció de personal.

Temari i objectius: Breu introducció als conceptes psicològics estàndards i a la dinàmica del psicotècnic i del qüestionari de personalitat. S’utilitzaran els instruments de mesura estandaritzats: EPQ, 16PF, MMPI, CPIS, CAQ, NEO-PIR,…

Mòdul de preparació a l’entrevista laboral i preparació del CV

Aquest mòdul està dirigit a aquelles persones interessades a presentar-se a oposicions (mossos, policia, bombers,…), concursos d’accés a llocs de treball públics o privats, i processos de selecció de personal.

Temari i objectius: Preparació pràctica per familiaritzar-se i controlar els elements que intervenen en una entrevista de treball: vestuari, presència, gesticulació, expressió verbal i no verbal, ansietat…

Es completa amb la indicació i correcció d’un currículum personal (CV).

Preparació personalitzada de temaris d’oposicions

Aquest mòdul està dirigit a aquelles persones interessades a places de l’administració Pública i que hagin de preparar un temari en format intensiu.

Temari i objectius: A partir del temari es decideixen les hores que calen per desenvolupar-lo i la distribució de les hores tenint en compte la data de l’examen.