ESCOLA D’ADULTS

Som centre autoritzat per la Generalitat de Catalunya per impartir i emetre les titulacions oficials.

Escola de Formació d'Adults

Des del curs 2012/13, estem acreditats com a Escola de Formació d’Adults (DOGC núm. 6185 de 03.08.12), la qual cosa ens autoritza a impartir de forma oficial el Graduat en ESO (més grans de 18 anys) i emetre’n els títols, així com a atorgar fins a un 20% de la qualificació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

Graduat en ESO

Obtenció del títol al nostre centre amb exàmens propis

Informació general: Obtenció del títol de Graduat en ESO per a totes aquelles persones que no ho han fet en el període escolar obligatori. Com Escola d’Adults autoritzada desenvolupem el temari, examinem dels mòduls pendents i atorguem el títol.

Requisits: Tenir 18 anys o complir-los al llarg de l’any natural. Es poden incorporar persones entre 16 i 18 anys per raons laborals o personals.

Informació del curs: El cicle d’educació secundària per a les persones adultes s’organitza en tres àmbits (comunicació, científic tecnològic i social), els quals es despleguen en mòduls. A l’inici de curs, es realitza una entrevista i s’analitza l’expedient acadèmic per valorar els mòduls pendents de superar.

Certificació: El centre gestiona i emet el títol oficial de Graduat en ESO.

Horaris: de matí o tarda.

Calendari: Setembre-juny. L’accés es pot fer a l’inici de cada trimestre (setembre, gener o abril) i obtenir el títol en un any.

Accés a Cicles de Grau Mig i Superior

Fins a 2 punts de valoració en les proves si fas el curs amb nosaltres

Informació general: Preparació de les proves d’accés a la nova formació professional, per aquells estudiants que no tenen el graduat en ESO (grau mitjà) o el batxillerat (grau superior).

Requisits: per grau superior, tenir 19 anys abans del 31 de desembre de l’any de convocatòria o 18 anys si tens un grau mitjà i vols fer el superior de la mateixa branca (només part comuna). En el cas de l’accés a grau mitjà cal tenir fets els 17 anys durant  l’any de convocatòria.

Informació del curs: La prova d’accés té lloc durant el mes de maig. Disposem de material de suport propi i assessorem sobre els continguts de la prova i les possibilitats de cursar posteriorment el cicle formatiu. Disposem de diversos horaris. Consulta les condicions acadèmiques i laborals que permeten eximir alguna part de la prova.

Certificació: El centre emet una certificació en acabar el curs que suma a la qualificació obtinguda en la prova d’accés(màxim 2 punts).

Contingut de la prova: Català, Castellà, Matemàtiques i Anglès (part comuna) i dues matèries específiques relacionades amb el cicle triat. Per l’accés a grau mitjà es tracta d’una única prova que contempla l’expressió i comprensió en català, castellà i anglès, el raonament matemàtic i el coneixement del medi natural i del medi social.

Horaris: de matí o tarda.

Calendari: Setembre-maig.

Accés a la Universitat més grans de 25 anys

Informació general: Preparació de les proves d’accés a la Universitat per aquelles persones més grans de 25 anys o més grans de 45.

Requisits: Tenir 25/45 anys en l’any natural que es realitza la prova, no haver superat les PAU, no estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, o d’esports (o equivalent), no tenir cap titulació universitària.

Informació del curs: La prova d’accés es convoca una vegada l’any. Té lloc durant el mes d’abril amb una reserva del 3% de places ofertades. Disposem de material de suport propi i assessorem sobre els continguts de la prova. La prova superada permet una preinscripció universitària de fins a 8 opcions. Disposem de diversos horaris.

Contingut de la prova: Pels +25: Català, Castellà, Comentari de text i Anglès (part comuna) i dues matèries específiques relacionades amb el grau que es vol estudiar. Pels +45: Català, Castellà, Comentari de text i, un cop aprovat, una entrevista amb el degà de la facultat on es vol estudiar.

Horaris: tarda o dissabte matí.

Calendari: Setembre-maig.

Preparació per a la Selectivitat

Informació general: preparació de les proves d’accés a la Universitat per aquelles persones que hagin acabat el batxillerat o el grau superior i vulguin millorar les seves qualificacions en la part general o en la part específica.

Les PAAU actuals són obertes, la modalitat de batxillerat no condiciona l’opció d’examen. Els alumnes provinents de grau superior poden examinar-se de dues o tres assignatures, que triaran en funció de la ponderació al grau d’accés.

Informació del curs: el curs de preparació es pot fer en diferents modalitats: Durant tot el curs, en format intensiu durant les tres/quatre setmanes prèvies a la convocatòria ordinària del mes de juny o bé durant l’estiu per preparar la convocatòria extraordinària. El Triangle s’encarrega de matricular els alumnes que es presenten per lliure (gener/febrer).

Contingut de la prova: consta de dues fases: una general i obligatòria, que consta de 5 exercicis: català, castellà, anglès, història o filosofia i una matèria de modalitat de segon curs triada per l’alumne. A la fase específica l’estudiant pot examinar-se de qualsevol matèria de modalitat de segon de batxillerat, distinta de la triada a la fase general. Es pot examinar de tantes com vulguin, i li tindran en compte les dues millors notes.

Horaris: de tarda.

Calendari: Octubre-juny, maig-juny (modalitat intensiva), juliol-setembre (modalitat estiu)

Ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes per a que tinguis la millor experència d'usuari. Si continues navegant estàs donant el teu consentiment per a l'acceptació de galetes i l'aceptació de la nostra política de galetes. Fes clic a l'enllaç per a més informació.plugin galetes

ACEPTAR
Aviso de cookies