Title Image

Accés a la universitat per a majors de 45 anys

Accés a la universitat per a majors de 45 anys

Accés a la universitat per a majors de 45 anys

L’actual sistema educatiu, la formació d’adults i l’accés a la Universitat

L’educació d’adults permet actualment que les persones puguin incorporar-se a la Universitat mitjançant proves d’accés per a persones que no tinguin la titulació requerida (Batxillerat o cicles formatius de grau superior). Aquestes proves d’accés estan diferenciades per a persones més grans de 25 anys o per a persones més grans de 45 anys.

Accés a la universitat per a majors de 45 anys

Accés a la universitat per a majors de 45 anys, al centre de Mataró

L’accés a la Universitat

L’accés ordinari a la Universitat es pot fer havent superat el batxillerat, havent aprovat un cicle formatiu de grau superior o bé amb les titulacions acadèmiques anteriors a la reforma educativa (COU o 2n grau d’FP). Les persones que tinguin algun d’aquests títols estan obligats a desenvolupar les proves de PAU (selectivitat) com a via d’accés a la universitat.

Les persones que no disposin d’alguna d’aquestes titulacions, hauran d’optar per fer les proves específiques d’accés, diferenciades segons l’edat del candidat, 25 anys o 45 anys.

Els requisits per poder fer la prova

Els requisits són bàsicament:

  • tenir 45 anys abans del 31 de desembre de l’any de convocatòria
  • no disposar d’una titulació que et permeti accedir a la selectivitat
  • no disposar de cap titulació universitària
  • no tenir superada les PAU

La prova

Es tracta d’un programa formatiu que prepara la prova d’accés, que consisteix en tres exàmens:

A. Comentari de text.
B. Llengua catalana.
C. Llengua castellana.

I una entrevista personal en el cas de superar els exàmens anteriors.

Informació del curs

Material

Hem desenvolupat material propi (escrit i virtual) que prepara amb rigor el contingut de les diferents assignatures. Aquest material té reculls teòrics i molt de material pràctic que permet als alumnes una preparació intensa i molt orientada a la tipologia de les proves.

 

Els models d’exàmens

Triangle acadèmia ha anat recollint cada any (des del 2000) els enunciats de les proves oficials de les diferents assignatures. Podeu accedir a aquest recull fent clic aquí.

 

El professorat

El professorat està integrat per professionals especialitzats en cada una de les assignatures i que coneixen perfectament l’exigència de les proves. Coneix el nostre equip >

 

La preparació i el model docent

Preparem les diferents assignatures amb una metodologia participativa i dirigida a una bona resolució de les proves reals. Es treballa molt la simulació d’aquestes proves i es desenvolupen exercicis similars als de la convocatòria.

Tenim una experiència de més de 30 anys preparant aquest tipus de formació.

 

Els resultats

Durant aquests anys, més de 80% dels nostres alumnes han aconseguit superar la prova i accedir a la universitat amb el nostre suport i el seu esforç. Enhorabona!

 

Horaris i calendaris

Els cursos tenen un horari setmanal i es poden fer en horaris de tarda. Les classes s’inicien el mes d’octubre i finalitzen just abans de la data de les proves oficials (abril).

 

Accés al curs

Es pot accedir al curs en qualsevol moment, ja que el format és cíclic. Quan s’acaba el temari, es torna a començar i així l’estudiant no haurà d’esperar per començar la preparació.