Title Image

acadèmiques

Curs per a oposicions de Cossos Docents i Professorat

Nou reial decret 270/2022. Accés a la funció docent

El MInisteri d'Educació i Formació Professional ha publicat al BOE del 13 d'abril el nou sistema transitori d'accés a la funció pública docent. Aquest nou Reial decret 270/2022 desenvolupa la Llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat

quizlet, una eina tecnològica per dinamitzar l’aula

Quizlet, és una aplicació que permet crear aules virtuals i interactuar amb els mòbils generant activitats col·laboratives engrescadores per als nostres estudiants. Aquesta setmana hem fet classe de ciències socials en el curs de graduat en ESO, treballant els sempre difícils però apassionants temes d'història, i

L’avaluació dels ensenyaments.

L'avaluació dels ensenyaments: amb la finalització del trimestre, hem lliurat els informes d'avaluació a tots els nostres estudiants de l'Escola d'Adults. En alguns casos la qualificació ja ha estat definitiva i ha significat l'obtenció del títol oficial de Graduat en ESO (Enhorabona per a tots ells¡¡¡¡),

la millor manera d’aprendre: Amb la Pràctica

Una de les característiques més rellevants en els nostres programes de formació professionalitzadora en la curs dels animals, és sense cap mena de dubte, la incorporació de les pràctiques. És important una bona distribució i descripció dels conceptes teòrics (amb un bon suport en el

Incorporem la tecnologia QR en les nostres aules

Un dels eixos estratègics per aquest curs a Triangle Acadèmia és la incorporació d'avenços tecnològics que millorin les prestacions pedagògiques dels alumnes. Aquesta setmana hem estat treballant en la classe de Graduat en ESO (mòdul de Geografia) amb un aplicació amb codi QR. L'experiència ha estat