Title Image

Author: Triangle Acadèmia

oposicions mestres i professorat

Valoració provisional dels mèrits (oposició als cossos docents)

Aquest  8 de novembre de 2023 els tribunals han publicat la valoració provisional dels mèrits a l'Espai personal i al tauler d'anuncis de la seu del tribunal. Les reclamacions es poden presentar el 9 i 10 de novembre de 2023. Només s'accepten les reclamacions presentades a través de l'Espai personal de mèrits al·legats prèviament.