Title Image

Proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25/45 anys

Proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25/45 anys

Aquest dissabte passat (27 d’abril) s’ha completat la convocatòria d’exàmens per accedir a la Universitat per aquelles persones amb més de 25 o amb més de 45 anys. Aquesta prova permet als estudiants que la superen, d’una banda:

  1. Accedir (3 % de places reservades) a qualsevol titulació inclosa en l’oferta de les Universitats Públiques Catalanes.
  2. Obtenir el títol de batxillerat (a efectes laborals), en el cas que la persona que la superi disposi del graduat en ESO.

Tipus de prova

La prova consisteix en dues parts, la part general i la part específica

  1. Part general: consta d’una prova en llengua catalana, llengua castellana, comentari de text i tercera llengua
  2. Part específica, a triar entre dues assignatures, segons la titulació a la qual es vol accedir (geografia, història, matemàtiques, física, economia, biologia…)

Requisits

Es poden presentar totes les persones

  1. Que no hagin superat les PAU, no tinguin cap titulació universitària o no estiguin en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, arts plàstiques i disseny, o d’esports (o equivalent).
  2. Que compleixin els 25 o 45 anys en el mateix anys que es convoca la prova

La preparació

Els temaris estan definits i es poden trobar molts exàmens d’anteriors convocatòries, però cal fer una preparació metòdica i disciplinada. Triangle acadèmia significa una molt bona opció, per la seva experiència en la preparació d’aquestes prove, pel professorat especialitzat per assignatures i per una metodologia participativa i dinàmica que inclou per exemple simulacres en temps real com el que van fer els nostres alumnes setmanes abans de la convocatòria oficial.

Valora i apunta’t!!

A Triangle acadèmia de Mataró, és la millor opció de proximitat!!