Title Image

Política de Gestió de Qualitat

La Direcció de Triangle Acadèmia, centre especialitzat en formació d’adults (tant en l’àmbit acadèmic com en el de l’accés al món laboral), considera que la qualitat és un factor essencial per l’èxit de l’empresa, i que cada organització és responsable de la funció que realitza.

Pel compliment d’aquests fins, Triangle Acadèmia estableix una política de qualitat, que subscriu els següents principis i compromisos:

  • Compliment dels requisits legals, reglamentaris, establerts en les Normes de referència, així com d’altres requisits assumits de manera voluntària per l’organització, en matèria de qualitat del servei prestar, tant per Triangle Acadèmia, com per totes les parts amb les quals s’estableix relació.
  • Millora contínua de les activitats i processos en el marc del Sistema de Gestió de Qualitat; amb aquest objectiu l’organització establirà, implementarà i mantindrà objectius documentats en els nivells i funcions pertinents dins de l’organització.
  • Les exigències contractuals, així com els desitjos i les expectatives dels clients, són els criteris per establir el patró de Qualitat dels nostres serveis, sempre intentant fer coincidir la qualitat esperada amb la qualitat percebuda per part d’ells.
  • Compromís de millorar contínuament la eficàcia del sistema de gestió de qualitat, sempre buscant la màxima satisfacció del client.
  • Cada treballador és responsable d’impulsar la implantació de la política i els objectius de qualitat comprovant-ne la consecució correcta i la implantació correcta mitjançant auditories, assegurant així el compromís d’una millora continua.
  • Formació i qualificació del personal per a la consecució de les seves feines, conforme als requisits del Sistema de Gestió de Qualitat.
  • Comunicar aquesta política que expressem aquí a tot el personal de l’empresa, a col·laboradors i proveïdors, així com a mantenir-la pública.

 

En Mataró, a 12 de juliol del 2023