Title Image

la millor manera d’aprendre: Amb la Pràctica

la millor manera d’aprendre: Amb la Pràctica

Una de les característiques més rellevants en els nostres programes de formació professionalitzadora en la curs dels animals, és sense cap mena de dubte, la incorporació de les pràctiques. És important una bona distribució i descripció dels conceptes teòrics (amb un bon suport en el material de text i en el material expositiu a utilitzar en l’aula), però el que més enganxa als alumnes és la possibilitat de participar en primera persona d’una activitat pràctica.

Aquestes pràctiques poden ser en llocs especialitzats (clíniques veterinàries, centres d’ensinistrament, perruqueries), fent simulacions i cerques en la nostra biblioteca o bé fent pràctiques en el nostre laboratori i aula polivalent. Aquí us mostrem un vídeo de la pràctica de disecció del sistema circulatori on els alumnes treballen amb un cor de xai i valoran l’anatomia i la fisiologia del mateix.