Title Image

L’avaluació dels ensenyaments.

L’avaluació dels ensenyaments.

L’avaluació dels ensenyaments: amb la finalització del trimestre, hem lliurat els informes d’avaluació a tots els nostres estudiants de l’Escola d’Adults.

En alguns casos la qualificació ja ha estat definitiva i ha significat l’obtenció del títol oficial de Graduat en ESO (Enhorabona per a tots ells¡¡¡¡), i en la resta de casos (accés a cicles, accés a la Universitat per a més grans de 25 anys i PAAU) han estat avaluacions parcials que han de servir com a eina pedagògica en el procés d’aprenentatge.  En la nostra experiència com Escola d’Adults, hem valorat com a necessària la incorporació d’elements d’avaluació, uns elements que han de ser innovadors i que permetin a l’estudiant perdre la por a ser avaluat, i participar en el procés avaluatiu.

Així, l’autoavaluació, l’avaluació per iguals i l’avaluació continuada són estratègies que cal incorporar  en el projecte educatiu de Centre de manera espontània i utilitzar-los de forma consesuada entre els docents i els alumnes.

A tots els nostres alumnes, valoreu l’esforç fet fins ara, agafeu forces pel que ens queda i gaudiu de l’experiència d’aprendre¡¡¡

 

Bones festes¡¡