Title Image

Preparació de la Selectivitat

Preparació de la Selectivitat

Preparació de la Selectivitat

Continguts
Modalitats del curs
Presencial | On-line tutoritzat
Reserva la teva plaça
Preparació de la Selectivitat

Preparació de la Selectivitat, al centre de Mataró

L’accés a la Universitat

La prova d’accés a la universitat és anònima i idèntica i es garanteix al màxim la igualtat d’oportunitats de l’estudiantat que s’hi presenta. En la coordinació de la prova hi participen representants de cada universitat pública catalana, representants del Departament d’Ensenyament i professors especialistes d’universitat i de batxillerat.

Aquesta prova és un requisit per accedir a les universitats i la poden fer:

La prova

Consta de dues fases:

 

Fase general

És obligatòria i consta de cinc exercicis:

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Història

… I una matèria comuna d’opció a triar entre:

 • Llatí
 • Matemàtiques
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials
 • Fonaments de les arts

Fase específica

És de caràcter voluntari.

Pots examinar-te d’un màxim de tres matèries de modalitat d’entre les següents:

 • Anàlisi musical
 • Biologia
 • Ciències de la terra i del medi ambient
 • Cultura audiovisual
 • Dibuix artístic
 • Dibuix tècnic
 • Disseny
 • Economia d’empresa
 • Electrotècnia
 • Física
 • Fonaments de les arts
 • Geografia
 • Grec
 • Història de l’art
 • Història de la filosofia
 • Literatura castellana
 • Literatura catalana
 • Llatí
 • Matemàtiques
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials
 • Química i Tecnologia industrial.

Les matèries comunes d’opció també poden ser objecte d’examen en la fase específica, sempre que no hagin estat triades a la fase general.

 

Notes a la prova

Pel que fa a les ponderacions, la matèria comuna d’opció examinada en fase general també serà tinguda en compte per al càlcul de la nota d’admissió, sempre que la qualificació sigui igual o superior a 5.

Les matèries examinades no han d’haver estat necessàriament cursades al batxillerat.

Informació del curs

Material

Hem desenvolupat material propi que prepara amb rigor el contingut de les diferents assignatures. Aquest material té reculls teòrics i molt de material pràctic que permet als alumnes una preparació intensa i molt orientada a la tipologia de les proves.

 

Els models d’exàmens

Triangle acadèmia ha anat recollint cada any (des del 2000) els enunciats de les proves oficials de les diferents assignatures. Podeu accedir a aquest recull fent clic a l’enllaç exàmens de selectivitat.

 

El professorat

El professorat està integrat per professionals especialitzats en cada una de les assignatures i que coneixen perfectament l’exigència de les proves.

Coneix el nostre equip >

 

La preparació i el model docent

Preparem les diferents assignatures amb una metodologia participativa i dirigida a una bona resolució de les proves reals. Es treballa molt la simulació d’aquestes proves i es desenvolupen exercicis similars als de la convocatòria.

Tenim una experiència de més de 30 anys preparant aquest tipus de formació.

 

Els resultats

Durant aquests anys, més de 90% dels nostres alumnes han aconseguit superar la prova i accedir a la Universitat a l’opció triada. Enhorabona!

 

Horaris i calendaris

Els cursos tenen un horari setmanal i es poden fer en horaris de tarda. Les classes s’inicien el mes d’octubre i finalitzen just abans de la data de les proves oficials (juny).

 

Accés al curs

Es pot accedir al curs en qualsevol moment, ja que el format és cíclic. Quan s’acaba el temari, es torna a començar i així l’estudiant no haurà d’esperar per començar la preparació.