Title Image

Preparació per a la prova d’accés a CFGM

Preparació per a la prova d’accés a CFGM

Prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

L’actual sistema educatiu i la formació d’adults

L’educació d’adults permet actualment que les persones puguin reincorporar-se a la formació acadèmica reglada i mitjançant proves d’accés o cursos de preparació puguin accedir a la nova formació professional, tant pel que fa al Grau Mitjà (a partir de 17 anys) com pel que fa al Grau Superior (a partir de 18 anys).

Les opcions són múltiples, i la nova formació professional permet una oferta formativa en 24 famílies professionals:

Prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

Prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà, al centre de Mataró

L’accés a la nova formació professional

Es pot accedir a la nova formació professional (grau mitjà) tenint el Graduat en ESO o bé havent superat una prova d’accés. Aquesta prova d’accés es pot preparar en centres reconeguts i autoritzats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, com ho és Triangle Acadèmia des de l’any 2012.

Els requisits per poder fer la prova

Per poder accedir a la prova d’accés de Cicles Formatius de Grau Mitjà cal tenir fets els 17 anys durant l’any de convocatòria.

El curs de preparació per a la prova d'accés a Grau Mig

Es tracta d’un programa formatiu que un cop superat val fins a 2 punts extres en la valoració de l’accés. El seu objectiu és preparar les matèries que configuren la prova:

  • competència en llengua catalana i castellana
  • competència en llengua estrangera
  • competència social i ciutadana
  • competència matemàtica
  • competència d’interacció amb el món físic
  • competència en tecnologies

Informació sobre el curs

Material

Hem desenvolupat material propi que prepara amb rigor el contingut de les diferents assignatures. Aquest material té reculls teòrics i molt de material pràctic que permet als alumnes una preparació intensa i molt orientada a la tipologia de les proves.

 

Els models d’exàmens

Triangle acadèmia ha anat recollint cada any (des del 2000) els enunciats de les proves oficials de les diferents assignatures. Des d’aquí podeu accedir al recull d’exàmens oficials.

 

El professorat

El professorat està integrat per professionals especialitzats en cada una de les assignatures i que coneixen perfectament l’exigència de les proves.

Coneix el nostre equip >

 

La preparació i el model docent

Preparem les diferents assignatures amb una metodologia participativa i dirigida a una bona resolució de les proves reals. Es treballa molt la simulació d’aquestes proves i es desenvolupen exercicis similars als de la convocatòria.

Tenim una experiència de més de 30 anys preparant aquest tipus de formació.

 

Els resultats

Durant aquests anys, més de 80% dels nostres alumnes han aconseguit superar la prova i accedir a un cicle formatiu de grau mitjà amb el nostre suport i el seu esforç. Enhorabona!

 

La certificació del curs

Triangle acadèmia emet en finalitzar el curs una certificació que val fins a un 20 % de la qualificació final que dona accés al cicle formatiu.

 

Horaris i calendaris

Els cursos tenen un horari setmanal i es poden fer en horaris de tarda. Les classes s’inicien el mes de setembre i finalitzen just abans de la data de les proves oficials (maig).

 

Accés al curs

Es pot accedir al curs en qualsevol moment, ja que el format és cíclic. Quan s’acaba el temari, es torna a començar i així l’estudiant no haurà d’esperar per començar la preparació.