Title Image

Preparació per a la prova d’accés a CFGS

Preparació per a la prova d’accés a CFGS

Prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior

L’actual sistema educatiu i la formació d’adults

L’educació d’adults permet actualment que les persones puguin reincorporar-se a la formació acadèmica reglada i mitjançant proves d’accés o cursos de preparació puguin accedir a la nova formació professional, tant pel que fa al Grau Mitjà (a partir de 17 anys) com pel que fa al Grau Superior (a partir de 18 anys).

Les opcions són múltiples, i la nova formació professional permet una oferta formativa en 24 famílies professionals:

Prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior, al centre de Mataró

L’accés a la nova formació professional

Es pot accedir a la nova formació professional (grau superior) havent superat el batxillerat o bé havent superat una prova d’accés. Aquesta prova d’accés es pot preparar en centres reconeguts i autoritzats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, com ho és Triangle Acadèmia des de l’any 2012.

Els requisits per poder fer la prova

Per poder accedir a la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior cal tenir 19 anys abans del 31 de desembre de l’any de convocatòria o 18 anys si tens un grau mitjà i vols fer el superior de la mateixa branca (només part comuna).

El curs de preparació per a la prova d'accés a Grau Superior

Es tracta d’un programa formatiu que un cop superat pot valer fins a 2 punts extres en la valoració final. El seu objectiu és preparar les matèries que configuren la prova:

Matèries de la part comuna
 • Llengua catalana i castellana
 • Llengua estrangera
 • Matemàtiques
Matèries de la part específica

Segons la família professional o cicle al qual l’alumne vol accedir, cal escollir dues matèries de les opcions A, B, C o D.

Opció A

 • Dibuix tècnic
 • Física
 • Tecnologia Industrial

Famílies professionals opció A

 • Arts gràfiques
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Fusta, moble i suro
 • Imatge i so
 • Indústries extractives
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal·lació i manteniment
 • Maritimopesquera
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Vidre i ceràmica
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)

Opció B

 • Biologia
 • Ciències de la terra i del medi ambient
 • Química

Famílies professionals opció B

 • Activitats físiques i esportives
 • Agrària
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)

Opció C

 • Economia de l’empresa
 • Geografia
 • Psicologia i sociologia
 • Segona llengua estrangera

Famílies professionals opció C

 • Administració i gestió
 • Comerç i màrqueting
 • Hoteleria i turisme
 • Informàtica i comunicacions
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)

Opció D

 • Educació física i una de les matèries següents:
 • Biologia
 • Ciències de la terra i del medi ambient
 • Química

Famílies professionals opció D

 • Cicles d’ensenyaments esportius (*)
 • Activitats físiques i esportives

Informació sobre el curs

Material

Hem desenvolupat material propi que prepara amb rigor el contingut de les diferents assignatures. Aquest material té reculls teòrics i molt de material pràctic que permet als alumnes una preparació intensa i molt orientada a la tipologia de les proves.

 

Els models d’exàmens

Triangle acadèmia ha anat recollint cada any (des del 2000) els enunciats de les proves oficials de les diferents assignatures. Des d’aquí podeu accedir al recull d’exàmens oficials.

 

El professorat

El professorat està integrat per professionals especialitzats en cada una de les assignatures i que coneixen perfectament l’exigència i el contingut de les proves.

Coneix el nostre equip >

 

La preparació i el model docent

Preparem les diferents assignatures amb una metodologia participativa i dirigida a una bona resolució de les proves reals. Es treballa molt la simulació d’aquestes proves i es desenvolupen exercicis similars als de la convocatòria.

Tenim una experiència de més de 30 anys preparant aquest tipus de formació.

 

Els resultats

Durant aquests anys, més del 80% dels nostres alumnes han aconseguit superar la prova i accedir a un cicle formatiu de grau superior amb el nostre suport i el seu esforç. Enhorabona!

 

La certificació del curs

Triangle acadèmia emet en finalitzar el curs una certificació que val fins a un 20 % de la qualificació final que dona accés al cicle formatiu.

 

Horaris i calendaris

Els cursos tenen un horari setmanal i es poden fer en horaris de tarda. Les classes s’inicien el mes d’octubre i finalitzen just abans de la data de les proves oficials (mitjans de maig).

 

Accés al curs

Es pot accedir al curs en qualsevol moment, ja que el format és cíclic. Quan s’acaba el temari, es torna a començar i així l’estudiant no haurà d’esperar per començar la preparació.