Title Image

5 places d’Administratiu – Ajuntament d’Argentona

5 places d’Administratiu – Ajuntament d’Argentona

Ajuntament d'Argentona

Termini pendent de determinar

Categoria: Administratius

Ajuntament d’Argentona

5 places d’Administratiu

El termini s’obrirà l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC i serà de 20 dies hàbils

Sistema de selecció: Concurs oposició o valoració de mèrits i prova
Tipus de personal: Funcionari
Grup de titulació o assimila tC1 – Batxillerat, FP 2n grau, cicles formatius grau superior
Titulació requerida: Títol de batxiller o tècnic o equivalent
Altres requisits Nivell C1 de català
Accés al tràmit: http://argentona.cat/tramits