Title Image

Generalitat de Catalunya convocatòria 760 places del cos superior d’administració

Generalitat de Catalunya convocatòria 760 places del cos superior d’administració

Generalitat de Catalunya

Termini obert fins el 11/12/2019

Categoria: Cos Superior

Generalitat de Catalunya

760 places de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (grup A, subgrup A1)

Convocatòria de Torn lliure i promoció interna

Previsió primera prova: A partir del segon semestre de 2020.

Torn de lliure accés:

Opció general: 264 places. 12 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.

Opció jurídica: 105 places.  5 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.

Opció econòmica: 17 places. 1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades

Opció de prevenció: 18 places. 1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.

Opció de medi ambient: 14 places. 1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.

Torn de promoció interna:

Opció general: 216 places. 12 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.

Opció jurídica: 85 places. 5 es reserven per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.

Opció econòmica: 13 places. 1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.

Opció de prevenció: 16 places.1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin reconeguda la condició legal de discapacitades.

Opció de medi ambient: 12 places.  1 es reserva per a les persones aspirants que tinguin

 

 

 

Si t'interessa aquesta convocatòria podem ajudar-te a preparar-la.

Consulta la informació d'aquest curs:

Curs de preparació per a oposicions al cos superior de la Generalitat de Catalunya