Triangle Acadèmia
Title Image

Generalitat de Catalunya-750 places de Mosso d’Esquadra, escala bàsica

Generalitat de Catalunya-750 places de Mosso d’Esquadra, escala bàsica

Generalitat de Catalunya

Termini obert fins el 08/02/2019

Categoria: Mossos d'esquadra

Generalitat de Catalunya- Departament de la Presidència-

750 places de Mosso d’Esquadra, escala bàsica

  • Sistema de selecció: Oposició
  • Tipus de personal: Funcionari
  • Grup de titulació: Subgrup C1 (anterior Grup C)
  • Titulació requerida: Títol de batxiller, de tècnic o un altre d’equivalent o superior
  • Altres requisits: Permís de conduir B
Model de sol·licitud: http://web.gencat.cat/ca/tramits
Web: https://mossos.gencat.cat/ca/els_mossos_desquadra/acces_al_cos/ingres_al_cos_de_mossos_desquadra/