Title Image

Certificació de les Competències Digitals (ACTIC)

Obté el Certificat ACTIC per poder accedir a l'Administració pública i cossos docents.

Curs per a obtenir la Certificació de les Competències Digitals (ACTIC)

L’accés a l’administració pública i els cossos docents requereix la Certificació de les Competències Digitals (ACTIC). Des de Triangle Acadèmia hem preparat un curs específic per ajudar-te a obtenir-la.

Antecedents

Actualment, la majoria de procediments d’accés a la funció pública (en les escales administratives i en els cossos docents) afegiran com a requisit o com a mèrit l’acreditació de les competències digitals (certificat ACTIC https://actic.gencat.cat/ca/inici/), habitualment els nivells 2 (mitjà) i 3 (avançat).

L’avaluació d’aquestes competències es fa mitjançant una prova automatitzada que té lloc en un centre col·laborador. Per superar la prova cal que la puntuació obtinguda sigui almenys el 70% de la puntuació màxima.

El nombre d’activitats i el temps màxim per fer la prova són:

  • Per al nivell 1 (certificat bàsic): 75 minuts i 40 activitats
  • Per al nivell 2 (certificat mitjà): 100 minuts i 70 activitats
  • Per al nivell 3 (certificat avançat): 35 minuts i 25 activitats per competència

La preparació dels continguts

Per preparar els continguts de les proves, Triangle Acadèmia ha previst dos modalitats que en qualsevol cas inclouen l’accés a una plataforma de formació i la consulta telemàtica dels dubtes al tutor assignat mitjançant correu electrònic:

  • una subscripció mensual a la plataforma online, amb accés al curs de nivell mitjà o avançat, que inclou una primera sessió virtual de presentació (30 minuts) i una tutoria virtual mensual (45 minuts) – 30€ / mes.
  • una formació online de màxim 3 mesos que inclou una primera sessió virtual de presentació (30 minuts), 6 tutories virtuals (45 minuts) – 190€. Aquesta modalitat de formació permet l’ampliació amb la subscripció mensual en cas que l’estudiant necessiti més temps de preparació.

La inscripció a la prova

A banda de la formació, cal fer la inscripció a la prova  i el pagament de les taxes en el portal ACTIC https://actic.gencat.cat/ca/inici/

Què acrediten els diferents nivells de l’ACTIC?

Certificació de les competències digitals (ACTIC)

Quines són les competències ACTIC?

Certificació de les competències digitals (ACTIC). Competències ACTIC.