Title Image

Correus

Correus

Curs de preparació per a oposicions a Correus

Vols treballar a Correus? A Triangle Acadèmia t’oferim una formació integral del temari i de la prova psicotècnica desenvolupada en la darrera convocatòria del 2022 (7.757 places).

Triangle Acadèmia té molta experiència preparant oposicions als cossos administratius. Les classes són impartides per personal de correus i amb experiència en l’àmbit de la formació.

Curs de preparació per a oposicions a Correus

Curs de preparació per a oposicions a Correus, al centre de Mataró

Dades del curs d'oposicions a Correus

El curs de preparació d’oposicions a Correus

El curs s’organitza en un format integral que treballa:

  • Mòdul 1: Desenvolupament del temari (12 temes).
  • Mòdul 2: Psicotècnic,

La preparació i el model docent

Preparem les diferents proves amb una metodologia participativa i dirigida a una bona resolució de les proves reals. Es treballa molt la simulació d’aquestes proves i es desenvolupen exercicis similars als de la convocatòria.

Accés a plataforma digital amb material teòric i pràctic del curs. Accés a recursos d’aprenentatge propis i eines externes que optimitzin el procés formatiu. Lliurament material en paper

Novetats legislatives i informació actualitzada de convocatòries, terminis i altres informacions d’interès vinculades al programa formatiu.

Professorat expert per àrees (temari i psicotècnics)

Presencial

Horaris i calendaris del curs per a oposicions a Correus

El curs de preparació d’oposicions a Correus té un horari setmanal (1 únic dia). Està plantejat en sessions de tres hores.

 

Les oposicions a Correus

Les convocatòries

Ja s’han convocat i desenvolupat durant aquest any 2023 la convocatòria de 7.757 places de personal operatiu que recull taxes de reposició del 2020 i 2021, així com places vinculades al pla d’estabilització.

Les bases van incloure la distribució geogràfica de places (amb un nombre important per Catalunya). Conjuntament amb les bases, va ser publicat un document de referència que serveix com a text per preparar els temes de l’oposició. Podeu trobar tota la informació i el document de referència en aquest enllaç.

S’esperen noves convocatòries per aquest 2024 amb el mateix model de prova.

Els calendaris i el procediment de l’oposició

L’oposició s’inicia en el moment que es convoquen les bases de l’oposició, que habitualment es publiquen els mesos de desembre/gener. En aquest punt s’indiquen els requisits dels aspirants, el tipus de proves i la resta d’informació que permet conèixer les regles de joc, obrint-se el període de sol·licituds. En alguns casos es publica (orientativament) un calendari de les proves que ens permet ajustar la nostra planificació i preparació.

Els requisits

Els requisits per poder participar en aquest procés de selecció és estar en disposició del graduat en ESO o equivalent.

 

Les proves

TIPUS DE PROVA

Oposició: 100 preguntes tipus test:

90 preguntes temari  + 10 preguntes psicotècniques

Valoració de mèrits (havent superat la fase d’oposició):

Antiguitat en el cos com personal interí

Titulació acadèmica superior a l’exigida com a requisit

Coneixement d’anglès

El temari

TEMA 1. Correos: marco normativo, postal y naturaleza jurídica. Organismos reguladores nacionales e internacionales. Organizaciones postales internacionales en las que participa o tienen vinculación con Correos. Organización del Grupo Correos. Correos y su adaptación a los cambios.

TEMA 2. Experiencia de personas en Correos. Diversidad, Inclusión e Igualdad. Prevención de riesgos y bienestar. Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Ejes de la sostenibilidad en Correos. Emprendimiento e Innovación

TEMA 3. Productos y servicios: Comunicación. Paquetería de Correos y de Correos Express. Servicios e-commerce y Citypaq.

TEMA 4. Productos y servicios: En Oficinas. Servicios Financieros. Soluciones Digitales. Filatelia TEMA 5. Nuevas líneas de negocio: Correos Logística. Correos Frío. Otros negocios.

TEMA 6. Herramientas. Funciones y utilidad.

TEMA 7. Procesos operativos I: Admisión

TEMA 8. Procesos operativos II: Tratamiento y Transporte

TEMA 9. Procesos operativos III: Distribución y Entrega

TEMA 10. El cliente: Atención al cliente y calidad. Protocolos de Ventas

TEMA 11. Internacionalización y Aduanas.

TEMA 12. Normas de cumplimiento: Protección de datos. Prevención de Blanqueo de Capitales. Compromiso ético y transparencia. Seguridad de la Información y Ciberseguridad