Title Image

Les oposicions al cos de mestres i professorat

oposicions mestres i professorat

Les oposicions al cos de mestres i professorat

Les oposicions al cos de mestres i professorat

Com puc treballar de mestre en una escola o formar part del claustre de professorat d’un institut? La possibilitat de treballar en un centre educatiu (públic o privat), presenta alguns aspectes comuns i d’altres molt diferenciats. Anem a fer una petita guia per entendre i valorar les diferents opcions. Anem a parlar de les oposicions al cos de mestres i professorat.

Condicions inicials o requisits al cos de mestres i professorat

Per treballar de mestre en qualsevol àmbit ens caldrà disposar de la titulació acadèmica corresponent

1- en el cas de mestre, haurem de disposar del grau en educació segons especialitat (infantil, primària, anglès, música, educació física, pedagogia terapèutica o educació i llenguatge),

2- en el cas de professorat, haurem de tenir una titulació de grau finalitzada.

Aquesta condició cal tenir-la tant per treballar en l’àmbit privat com concertat com públic.

mestres i professorat oposicions escola pública

L’Escola Pública. Elements singulars i modalitats d’accés: Interinatges o funcionariat.

Per accedir a una escola o institut públic, i a diferència de les escoles privades, caldrà:

1. En el cas del professorat, disposar d’una formació específica (màster de professorat)

2. Estar apuntat en una llista de substitucions que permeti desenvolupar interinatges

3. Haver superat un procés d’oposicions i estar declarat com a funcionari docent.

L’accés com a funcionari al cos de mestres i professorat

El model més estable per treballar com a docent, és òbviament estar en disposició d’una plaça de funcionari dels cossos docents, per fer-ho caldrà disposar de les titulacions requerides i a més haver superat un procés d’oposició que consisteix:

(1) prova pràctica + temari, (2) programació + situacions d’aprenentatge, (3) mèrits

Aquests tres elements són els que intervenen en un procés de selecció per a l’accés al cos de professorat i mestres.

cos mestres professorat institut escola

Prova pràctica + temari

Un supòsit és una situació, contextualització o problema, hipotètica o real, que s’ha de resoldre amb exemplificació pràctica aplicant les nostres estratègies didàctiques programadores, i la innovació i la creativitat.

El supòsit pràctic és un problema pedagògic contextualitzat en un centre escolar al qual se li ha d’aportar una solució pràctica.

Aquest exercici es complementa en el desenvolupament d’un tema del temari segons especialitat, tant pel que fa al seu contingut, com en la seva aplicació a l’aula.

Programació + Situacions d’aprenentatge

Els elements principals d’una programació didàctica i de les SdA vindran a ser tres:

1) el centre on es contextualitza – basat en un PEC (Projecte Educatiu de Centre)-,

2) el grup d’alumnes a qui vaja destinada -incloent les adaptacions pertinents per a l’alumnat amb necessitats específiques d’atenció educativa (n.e.a.e.)-,

 3) les SdA que plasmen les intencions educatives a través dels elements curriculars.

Els mèrits

El darrer punt a tenir en compte i un cop superada la fase d’oposició, és el concurs de mèrits, on bàsicament es té en compte, l’experiència adquirida prèviament en altres escoles o instituts (bàsicament públiques), la formació, i altres mèrits (ACTIC, nivell de català).

Encamina´t cap a l’èxit de les oposicions de mestres i professorat

Les oposicions són un procés que habitualment es convoca anualment i on, a banda de les condicions d’accés i tipus de proves, es fixa el nombre de places per especialitat. En els darrers anys i probablement en el futur, es preveuen convocatòries amb un nombre de places rellevant

És sense cap mena de dubte una oportunitat real per accedir a una feina vocacional, i a més amb una component clara d’estabilitat laboral.

Prepara´t amb professionalitat i compromís aquestes Oposicions. Nosaltres et podem ajudar. Pots consultar la informació dels nostres cursos a: https://triangle-academia.com/oposicions/ i consulta la informació institucional a: https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/treballa-amb-nosaltres/oposicions/personal-docent/concurs-oposicio-ordinari/