Title Image

Ajuntament de Barcelona: Publicades les bases de convocatòria de Auxiliar Administratiu (320 places convocatòria 2021)

Ajuntament de Barcelona: Publicades les bases de convocatòria de Auxiliar Administratiu (320 places convocatòria 2021)

Es publiquen les bases de convocatòria de 320 places d’auxiliar d’administració general, mitjançant concurs oposició lliure.

El termini de presentació de sol·licituds s’obrirà a partir del dia següent al de l’anunci d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La fase d’oposició consta de quatre proves obligatòries i eliminatòries:

  • Prova de coneixements
  • Prova d’ofimàtica
  • Prova de coneixements de llengua catalana
  • Prova de coneixements de llengua castellana

El dia, hora i lloc de realització de cadascuna de les proves, així com els seus resultats, es publicaran al web de l’Ajuntament de Barcelona: https://ajuntament.barcelona.cat

Queden pendents de convocar 259 places d’auxiliar administratiu/va.

Borsa de Treball: es podrà constituir borsa de la categoria o ampliar la borsa actual. La borsa està constituïda per les persones aprovades que no hagin obtingut plaça.

No ho dubtis i comença ja a preparar-te amb TRIANGLE ACADÈMIA