Title Image

Cos de Mestres

Cos de Mestres

Curs de preparació per a oposicions al Cos de Mestres

Vols ser mestre membre del cos de mestres? A Triangle Acadèmia t’oferim una formació integral al Cos de Mestres presencial o virtual, que inclou totes les proves (programació, unitat didàctica, supòsit pràctic i temari)

Triangle Acadèmia té més de 25 anys d’experiència preparant oposicions per a mestres. En les classes t’ajudarem a afrontar la programació, les unitats didàctiques i el supòsit pràctic de les convocatòries d’oposicions de mestres d’infantil i primària en qualsevol de les seves especialitats: primària, anglès, educació física, música, MALL i pedagogia terapèutica.

Curs de preparació per a oposicions al Cos de Mestres

Curs de preparació per a oposicions al Cos de Mestres, al centre de Mataró

Dades del curs per a oposicions del Cos de Mestres

El curs de preparació d’oposicions del Cos de Mestres

El curs s’organitza en un format integral que treballa:

 • Mòdul 1: (UP + UD) Assessorament i acompanyament respecte la programació didàctica i la unitat didàctica.
 • Mòdul 2 : Desenvolupament del temari i del supòsit pràctic, facilitant les idees clau de cada tema i elaborant els guions de suport al seu desenvolupament. Els estudiants que ho vulguin podran adquirir el temari.
 • Mòdul 3: Preparació de la presentació de la programació i simulacre tribunal

La preparació i el model docent

Preparem les diferents proves amb una metodologia participativa i dirigida a una bona resolució de les proves reals. Es treballa molt la simulació d’aquestes proves i es desenvolupen exercicis similars als de la convocatòria.

Tenim una experiència de més de 20 anys preparant aquest tipus de formació.

Horaris i calendaris del Curs per a oposicions del Cos de Mestres

El curs per a oposicions del Cos de Mestres té un horari de dissabtes o setmanal però amb règim quinzenal. Està plantejat en sessions de tres hores cada quinze dies.

Aquesta distribució de les sessions permet que els candidats puguin preparar els continguts de manera autònoma amb prou temps i alhora que els nostres formadors puguin acompanyar en la consolidació dels diferents apartats de la programació i/o unitats didàctiques, millorant significativament el seguiment del curs, tant a nivell col·lectiu com a nivell individual.

Activitats complementàries

El curs preveu opcionalment la participació en tallers d’expressió oral i simulacres de defensa, per millorar les prestacions de la prova de presentació de la programació.

Les oposicions al cos de mestres

Les convocatòries

L’any 2021 es van convocar places de mestres per un total de 1432, distribuïdes entre les diferents especialitats (infantil, primària, música, anglès, audició i llenguatge, educació física, pedagogia terapèutica).

Estem pendents de convocatòries de noves places al cos de mestres amb una previsió d’exàmens en el segon trimestre del 2023.

Això fa que aquest sigui el millor moment per preparar les oposicions amb garanties d’èxit.

Els calendaris i el procediment de l’oposició

L’oposició s’inicia en el moment que es convoquen les bases de l’oposició, que habitualment es publiquen els mesos de desembre/gener. En aquest punt s’indiquen els requisits dels aspirants, el tipus de proves i la resta d’informació que permet conèixer les regles de joc, obrint-se el període de sol·licituds. En alguns casos es publica (orientativament) un calendari de les proves que ens permet ajustar la nostra planificació i preparació.

Els requisits

Els requisits per poder participar en un procés de selecció al cos de mestres és estar en disposició de la titulació requerida.

 

Les proves

Primera prova

Objectiu: Comprovar l’aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a la  docència

En què consisteix la prova ?

Presentació d’una PROGRAMACIÓ didàctica:

Ha de contenir objectius, continguts, metodologia, criteris d’avaluació, assoliment de competències bàsiques i atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials i fer referència al currículum vigent de Catalunya.

Elaboració i exposició oral d’una UNITAT DIDÀCTICA

 

Segona prova

Objectiu: Demostrar els coneixements específics necessaris per impartir la docència

En què consisteix la prova ?

Primera part

Prova pràctica per tal de demostrar la formació científica i el domini de les tècniques de treball necessàries per impartir les diferents àrees pròpies de l’especialitat.

En què consisteix la prova?

Es tracta de resoldre un supòsit contextualitzat, triat per l’aspirant d’entre tres que presentarà el tribunal.

Cal fer la justificació teòrica i la formulació d’una proposta pràctica concreta.

Durada de la prova: 2 hores.

Segona part:

Desenvolupament, per escrit, d’un tema triat per l’aspirant d’entre dos trets a l’atzar pel tribunal (extrets d’entre els temes referents al temari de cada una de les especialitats, el nombre de temes a triar dependrà del tamany del temari d’especialitat)

Durada de la prova: 3 hores

El model metodològic de Triangle Acadèmia

El sistema actual de les proves ens planteja haver de treballar d’una banda el desenvolupament de la programació i les unitats didàctiques i per un altre l’assessorament en l’estructura i estratègies del temari i del suport pràctic

BLOC 1:  PROGRAMACIÓ.

Dedicarem part de les sessions a donar els fonaments per desenvolupar la programació. Combinem teoria i pràctica, analitzant i relacionant la pràctica quotidiana a l’aula amb la reflexió envers la programació i el fet educatiu.

Els continguts a treballar són:

 • La programació i la presa de decisions.
 • Els elements de la programació.
 • Les competències bàsiques com a marc de referència.
 • El desplegament del currículum per al desenvolupament de les competències bàsiques.
 • Projectes interdisciplinaris i treball cooperatiu.
 • L’atenció a la diversitat.
 • L’avaluació.
 • Les noves tecnologies, les TAC en la nostra programació.
 • Pautes per elaborar la unitat didàctica: els seus elements i la seva estructura.
 • Aplicació pràctica pràctics.

Estratègies de com superar la:

 • Defensa de la programació
 • Defensa de la unitat didàctica
BLOC 2: TEMARI i SUPÒSITS PRÀCTICS

Les sessions combinen teoria i pràctiques, relacionant el contingut de cada un dels temes amb la realitat a les aules.

Ensenyem estratègies per elaborar els temes a partir d’un guió, de la bibliografia i del temari de suport. A partir del guió l’alumne desenvoluparà el seu temari. En aquest procés l’alumne es tutoritzat i podrà discutir i avaluar conjuntament amb el grup, a fi de detectar quins són els punts febles i els punts forts de cada un d’ells.

A més a més, es treballa la lectura en veu alta, la imposició del to de veu i l’actitud a tenir enfront del tribunal.

Supòsits pràctics

Part de les sessions es dediquen al desenvolupament de supòsits pràctics basats en els continguts del temari

 

L’acompanyament virtual

Els alumnes disposaran d’instruments de suport virtual, per mantenir-ne la interacció amb l’acadèmia i amb les formadores, en concret:

 • Accés a un campus virtual, on es publicaran els continguts de suport de cada una de les sessions, i aquells documents de referència
 • Un canal d’interacció virtual que permetrà interactuar amb les formadores, tant en el seguiment de la programació, com en els dubtes que es puguin generar. El temps de resposta a les consultes vindrà definit pel volum del grup i sempre amb dates límit prefixades.

 

Les tutoritzacions individuals

Les formadores establiran sessions de tutoria individual amb els seus alumnes.

 

El professorat

El professorat està integrat per funcionaris del cos docent i amb dilatada experiència en la gestió de centres i amb la formació per a oposicions.

TRIANGLE ACADEMIA, SL utilitza COOKIES per garantir el correcte funcionament del nostre portal web, millorant la seguretat, per obtenir una eficàcia i una personalització superiors, per recollir dades estadístiques i per mostrar-li publicitat rellevant. Si continueu navegant o premeu el botó ACCEPTAR considerarem que accepteu tot el seu ús. Podeu obtenir més informació a la nostra    Política de cookies.
Privacidad