Title Image

efímer, una exposició fotogràfica que no pots perdre’t a Dòria Llibres

efímer, una exposició fotogràfica que no pots perdre’t a Dòria Llibres

Efímer, una exposició fotogràfica que no pots perdre’t a Dòria Llibres.

Efímer és l’instant en el qual es construeix una escena capaç d’evocar una emoció en el subjecte que l’experimenta. Instant que es pot prologar en un periple catàrtic en què l’espectador pugui respirar les sensacions que la senzillesa del moment li provoca, ja sigui de lleugeresa, buit, soledat, quietud, neguit o d’espera. Cada imatge obre una dimensió  imperible a la fugacitat de la vivència i és, en definitiva, el punt de partida d’una re/deconstrucció personal de la contemplació. Per tant la sèrie ambiciona la trobada amb l’espectador.

Exposició fotogràfica a càrrec de Sandra Verdugo (professora de l’àmbit de llengües a Triangle Acadèmia). A Dòria Llibres fins el 28 de febrer