Title Image

Oposicions Generalitat de Catalunya: Quan convocaran el procés extraordinari d’estabilització per concurs oposició?

Oposicions Generalitat de Catalunya: Quan convocaran el procés extraordinari d’estabilització per concurs oposició?

A la reunió del Grup de Treball d’estabilització de la Generalitat de Catalunya es va informar del calendari del procés selectiu corresponent a les places que es convocaran pel sistema de concurs. Segons aquest calendari, un cop finalitzat aquest processos selectiu, a mitjan octubre de 2022, es convocarà el procés extraordinari per concurs oposició: s’espera a partir de mitjan octubre. En breu es començarà a treballar en una reducció de temaris d’entre el 20 i el 58% en funció dels cossos i categories.

Destaquem, a continuació, el nombre de places que es regiran pel sistema selectiu de concurs oposició (obert a la participació de qualsevol persona, no només dels funcionaris interins):

  • A1. Cos superior d’administració, escala superior d’administració general: 20 places.
  • A2. Cos de gestió d’administració, escala de gestió d’administració general: 176 places.
  • A2. Cos de diplomatura, educació social: 11 places.
  • A2. Cos de diplomatura, educació social. Àmbit funcional d’execució penal: 21 places.
  • A2. Cos de diplomatura, treball social. Àmbit funcional d’execució penal: 15 places.
  • C1. Cos administratiu, escala administrativa: 373 places.
  • C1. Cos d’agents rurals, escala bàsica, agent: 15 places.
  • C1 Cos tècnic d’especialistes, grup de serveis penitenciaris. Àmbit funcional d’execució penal: 97 places.
  • C2. Cos auxiliar d’administració, escala auxiliar administrativa: 548 places

Confia amb Triangle acadèmia¡¡