Title Image

Pla de reducció de la temporalitat a l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Pla de reducció de la temporalitat a l’Administració de la Generalitat de Catalunya

El Govern de la Generalitat de Catalunya posarà en marxa el Pla d’estabilització de l’ocupació pública de l’Administració catalana (administració i serveis, docents i salut). Afecta un volum de 59.000 llocs de treball, es vol reduir el percentatge d’interinitat, ara situat en un 35,5%, fins a un percentatge inferior al 8% a finals del 2024.

El procés d’estabilització extraordinari, consta de dues vies: concurs de mèrits i concurs oposició. Aquests procediments afecten llocs de treball ocupats ininterrompudament de forma temporal durant almenys els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020:

 • Concurs de mèrits, per a aquells llocs ocupats interinament des d’abans de l’1 de gener del 2016.
  • Són 26.000 llocs de treball i corresponen a un 44% dels llocs de treball temporals.
  • Es valorarà, sobre 100 punts: els serveis prestats, estar en situació de servei actiu o assimilada, haver superat un procés selectiu anterior sense plaça o exercicis del mateix, els coneixements de català i l’acreditació de competències digitals.
  • Si hi ha llocs que quedin deserts, passaran al concurs oposició d’estabilització.
 • Concurs oposició, per als llocs de treball que inicien l’ocupació temporal entre l’1 de gener del 2016 i el 31 de desembre del 2017.
  • Són 13.000 llocs de treball i corresponen a un 22% dels llocs de treball temporals.
  • Tindran una fase de mèrits amb una valoració del 40% i una fase d’oposició amb una valoració del 60%.
  • Els exercicis de la fase d’oposició no seran eliminatoris de manera individual, però sí que ho serà la fase d’oposició en la seva globalitat. Posarà èmfasi en les competències i coneixements específics del cos, escala i categoria per sobre dels coneixements genèrics i en l’adequació del nombre i contingut dels temaris.
  • Es realitzaran dos exercicis no eliminatoris: un test i un cas pràctic i ambdós tindran la mateixa valoració (1/2 cada exercici).

Els dos procediments són de lliure concurrència, és a dir que hi podrà participar tothom qui ho vulgui, estigui o no treballant a l’Administració.

I els 20.000 llocs de treball temporal restants s’hauran de proveir per mitjà dels concursos oposició de les convocatòries ordinàries corresponents a les ofertes públiques aprovades pel Govern. Les convocatòries corresponents a les ofertes públiques dels anys 2019, 2020, 2021 i 2022.

Prepara’t amb Triangle acadèmia