Title Image

Primera prova aptitudinal mossos d’esquadra. Convocatòria 2021

Primera prova aptitudinal mossos d’esquadra. Convocatòria 2021

Avui diumenge 25 d’abril, estan convocats tots els candidats i candidates a mosso d’esquadra, a la primera prova de l’oposició. Es tracta de la prova aptitudinal que consta de les subproves següents:

a) Subprova de coneixements: consisteix a respondre un qüestionari tipus test de 30 preguntes sobre el contingut del temari publicat al DOGC núm. 7382, d’1.6.2017, mitjançant la Resolució INT/1219/2017, de 29 de maig, per la qual s’aprova i es fa públic el temari de la convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir places de la categoria de mosso/a de l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra.

b) Subprova aptitudinal: consisteix en la realització de tests adreçats a avaluar els processos de raonament i les aptituds intel·lectuals de la persona participant. S’avaluarà el raonament abstracte, el raonament espacial, l’aptitud verbal, l’aptitud numèrica i l’aptitud perceptiva.

Podeu trobar tota la informació de la convocatòria en aquest enllaç: https://mossos.gencat.cat/ca/els_mossos_desquadra/acces_al_cos/Mosso_a/mosso_a_46_21/#bloc3

Triangle Acadèmia presenta molts candidats i candidates, que esperem que obtinguin un resultat d’acord amb l’esforç que han fet durant aquests mesos de preparació. Ha estat un treball constant, exigent i molt acurat per a que tots ells puguin complir les seves expectatives.

Molta sort a totes i tots¡¡¡