Title Image

Proves d’accés per a més grans de 25 anys i més grans de 45 anys

Proves d’accés per a més grans de 25 anys i més grans de 45 anys

Aquest dissabte 22 i el proper dissabte 29 d’abril es realitzen les proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys i més grans de 45 anys. Aquestes proves permeten a totes les persones complir amb l’expectativa d’accedir a uns estudis universitaris, amb independència de la titulació acadèmica que es tingui.

Així doncs, aquesta possibilitat permet mitjançant una prova que es convoca anualment ( a finals d’abril) optar a qualsevol plaça de titulacions ofertades per les universitats catalanes. Una prova que contempla una part comuna amb un exercici en llengua catalana, un exercici en llengua castellana on es valora molt el comentari de text i la fluïdesa en l’expressió escrita i un exercici en llengua estrangera.

Els candidats més grans de 25 tenen una segona prova vinculada a assignatures específiques que dependran de l’àmbit temàtic al qual es vulgui optar. Els més grans de 45 ho completen amb una entrevista personal.

Es tracta doncs d’una prova assequible però exigent i que reclama una preparació constant i sistemàtica que permeti presentar-se a les proves amb garanties de poder superar-la. Triangle acadèmia fa més de 25 anys que les prepara, amb material de treball propi, amb un model docent molt enfocat a la dificultat de la prova i amb  excel·lents resultats.

Així doncs, només ens queda que desitjar als nostres alumnes i a totes aquelles persones que han treballat intensament durant aquests mesos, tota la sort que es mereixen¡¡¡