Title Image

5005 places al cos de docents per aquest 2019

5005 places al cos de docents per aquest 2019

El Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha anunciat (no publicat encara) una previsió de places per als propers anys. 15.668 places repartides en tre els diferents cossos docents (mestres, porfessorat de FP i professorat de secundària) i repartides en tre la convocatòria 2018-19 i 2022-23 (5 anys). Us passem l’enllaç a l’anunci´públic que ha fet la Generalitat de Catalunya i on s’observa la distribució aproximada en cada un dels cossos (sense indicar-ne encar l’especialització)

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/previsio-places/

La propera convocatòria publica 3.604 places al cos de mestres i 1.401 places al cos de FP entre professors i tècnics. Aquesta només és una primera oposició que ja permet valorar com l’oferta més important en els darres anys en el sector de l’ensenyament a Catalunya.

Triangle ja va desenvolupar (amb éxit d’aprovats) la preparació de la formació al cos de mestres en la darrera convocatòria (bàsicament per a mestres d’anglès , audició i llenguate i música), i esperem que això continui durant el proper curs, incrementant  a la vegada la formació al cos de FP i la programació als candidats de secundària. Tot això amb una experiència de més de 20 anys, amb formadores de molt nivell i compromís i amb una metodologia que busca optimitzar els punts claus en la preparació: els supòsits pràctics, la programació i la unitat didàctica. En un format semipresencial que permet als opositors un desenvolupament molt personal de la preparació i ajustar el ritme de preparació als compromisos personals i professionals dels candidats.

Animeu-vos doncs a preparar-vos i a presentar-vos a una oportunitat única d’accés a la funció pública en els cossos docents!!!