Title Image

Ajuntament de Barcelona: Convocades 320 places d’Auxiliar Administratiu

Ajuntament de Barcelona: Convocades 320 places d’Auxiliar Administratiu

Es publiquen la convocatòria de 320 places d’auxiliar d’administració general, mitjançant concurs oposició lliure.

T’adjuntem informació resumida del tipus de proves:

La fase d’oposició consta de quatre proves obligatòries i eliminatòries:

  • Prova de coneixements
  • Prova d’ofimàtica
  • Prova de coneixements de llengua catalana
  • Prova de coneixements de llengua castellana

Les sol·licituds es podran presentar fins al 26 d’abril 2021. La formalització, obtenció i presentació de sol·licituds s’ha de fer telemàticament a través del web http://ajuntament.barcelona.cat, accedint des de l’apartat “oferta pública” situat a la capçalera d’aquest espai.

El dia, hora i lloc de realització de cadascuna de les proves, així com els seus resultats, es publicaran al web de l’Ajuntament de Barcelona: https://ajuntament.barcelona.catSegons el calendari orientatiu: la prova seria en el mes de juliol.

Queden pendents de convocar 259 places d’auxiliar administratiu/va.

Borsa de Treball: es podrà constituir borsa de la categoria o ampliar la borsa actual. La borsa està constituïda per les persones aprovades que no hagin obtingut plaça.

Pots preparar-les amb nosaltres, tant en format presencial, com on line. demana informació a Triangle acadèmia¡¡