Title Image

Ampliació places a les oposicions al cos de mestres i professorat (671 cos de professorat + 77 cos de mestres)

oposicions mestres i professorat

Ampliació places a les oposicions al cos de mestres i professorat (671 cos de professorat + 77 cos de mestres)

El Departament d’Educació ha confirmat que les 779 places que han quedat vacants en les oposicions de 2023 se sumaran al concurs oposició de 2024. 
D’aquestes places, 671 ho faran en el cos de Secundària i 77 en el cos de mestres, per la qual cosa almenys es convocaran 1.781 places del cos de professorat i 1099 en el cos de mestres l’any 2024 (pots veure el nombre de places per especialitat per cada especialitat en la relació annexa).

Podeu consultar la notícia al web de TV3

Cos de mestres

Anglès 38, Francès, 3, Música, 6 i Pedagogia terapèutica 30

Cos de professorat

Per especialitats:

Llengua Catalana i Literatura 105, Alemany 14, Matemàtiques 96, Anàlisi i Química Industrial 13 Assessoria i Processament d’Imatge 8, Organització i Gestió Comercial 33 Dibuix 5, Organització i projectes de manteniment Vehicles 1, Organització i projecte de fabricació mecànica 3, Organització i Projectes de sistemes energètics. 3, Equips electrònics 8, Procediments Sanitaris 8, Processos Comercials 40, FOL 38, Procediments de Gestió Administrativa.36, Francès 33, Processos diagnòstic clínic i prod. Orto. 3, Processos Indústria Alimentària 8 Grec 1, Informàtica 27, Processos i producció de Tèxtil 1,   Instal·lacions Electrotècniques 20 Sistemes Electrònics 7. Inst. i Equips de Criança i Cultiu. 1, Sistemes Electrotècnics i Auto.14, Sistemes i aplicacions informàtiques 47, Llengua Castellana i Literatura 8, Tecnologia 91.