Title Image

Contractació de la Generalitat: noves normes de promoció interna i bossa d’aspirants

Contractació de la Generalitat: noves normes de promoció interna i bossa d’aspirants

A partir de l’any vinent, les persones que aprovin una oposició i no obtinguin plaça, entraran a formar part d’una bossa d’aspirants durant tres anys

Mentre continua el procés per estabilitzar els interins que durant anys han treballat per l’administració catalana, el govern ha fet un pas per evitar que la temporalitat es torni a reproduir. A partir de l’any vinent, les persones que aprovin una oposició i no obtinguin plaça entraran a formar part d’una bossa d’aspirants durant tres anys.

D’aquesta manera, cada cop que hi hagi una vacant, la passaran a ocupar aquests aspirants i, per tant, seran funcionaris i fixos directament.

A més, el decret llei aprovat avui també limita el temps que es reserven les places dels funcionaris d’alta direcció que ocupen llocs en serveis especials. Ara es reservaven els llocs indefinidament.

En el decret d’aquest dimarts es limita fins a un màxim de quatre anys aquesta reserva. De tota manera, al funcionari que torni se li respectarà el sou i les condicions i, en un any com a màxim, recuperarà una plaça similar a la que havia deixat.


Promocions internes  

El decret també preveu altres mesures, algunes encaminades a agilitzar les promocions internes i millorar la carrera dels que ja són funcionaris. Així, en paral·lel a les proves que es faran als interins per passar a tenir un contracte indefinit, també es faran concursos de promoció interna.

Hi haurà un 45 % de places reservades per als funcionaris que ocupen llocs de feina en categories o especialitzats inferiors per a qui vulgui optar a un lloc de feina superior. A més, per facilitar-ho, continuaran treballant al mateix lloc on ho feien.

Fins ara, sovint, una promoció interna podia suposar canviar la ciutat o els llocs de treball i això, de vegades, algunes promocions. Segons la Generalitat, amb aquesta mesura es vol compensar el fet que les convocatòries per estabilitzar personal interí preveuen una oferta de places a les quals només pot concórrer el personal temporal.


Estabilització d’interins         

La Generalitat vol que el 2025 els prop de 47.000 interins que tenia passin a ser fixos -ja sigui per un concurs de mèrits, ja sigui per un concurs d’oposició intern o ja sigui en un concurs d’oposició obert a tothom-.