Title Image

GUÀRDIA URBANA AJUNTAMENT DE BARCELONA. PREVISIÓ DATES PROVES

GUÀRDIA URBANA AJUNTAMENT DE BARCELONA. PREVISIÓ DATES PROVES

Places convocades

Es convoquen 241 places d’agent de la Guàrdia Urbana: 150 places que inclouen les 114 places de l’OOP 2021 i les 36 places no cobertes de les ofertes públiques 2019 i 2018, i 91 places de la OOP 2022, aprovades per Acord de la Comissió de Govern de 10 de febrer de 2022 més les places no cobertes de l’oferta pública 2020.

En aquesta convocatòria es reserva el 40% de places per a dones. En cas que aquestes places reservades quedin desertes, s’acumularan a la resta de places del torn lliure.

Calendari: en el mes de maig es realitzarien les primeres proves i al juliol les proves físiques.

Prepara’t amb nosaltres!!!!