Title Image

Oposicions Generalitat de Catalunya: Acordades les bases del concurs oposició d’estabilització

Oposicions Generalitat de Catalunya: Acordades les bases del concurs oposició d’estabilització

A la reunió del Grup de Treball d’estabilització i reducció de la temporalitat en l’Ocupació Pública de la Generalitat de Catalunya, de 23 de setembre, s’han acordat les bases del concurs d’estabilització. El concurs oposició tindrà una puntuació màxima de 100 punts:

Fase d’oposició (60 punts): una única prova amb dos exercicis tipus test no eliminatoris

 • El primer exercici de caràcter teòric (valoració màxima de 25 punts).
 • El segon exercici de caràcter pràctic (valoració màxima de 35 punts).

Fase de concurs (40 punts). Es valoraran:

 • Serveis prestats (puntuació màxima 32 punts).
 • Superació sense plaça de concurs oposició (2 punts).
 • Coneixements de català (puntuació màxima 3 punts).
 • Certificats de nivell superior a l’exigit: de llenguatge jurídic, de llenguatge administratiu i el de correcció de textos (a raó de 0,75 punts).
 • ACTIC i equivalents (puntuació màxima 3 punts).

La publicació de la convocatòria es preveu per al mes de novembre de 2022.

Al mes de juliol es van publicar els temaris de les proves selectives. Els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició versaran exclusivament sobre la part del temari que s’assenyali expressament en la publicació del Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, e-Tauler (+Info).

Destaquem, a continuació, el nombre de places que es regiran pel sistema selectiu de concurs oposició (obert a la participació de qualsevol persona, no només dels funcionaris interins):

 • A1. Cos superior d’administració, escala superior d’administració general: 20 places
 • A2. Cos de gestió d’administració, escala de gestió d’administració general: 176 places
 • A2. Cos de diplomatura, educació social: 11 places
 • A2. Cos de diplomatura, educació social. Àmbit funcional d’execució penal: 21 places
 • A2. Cos de diplomatura, treball social. Àmbit funcional d’execució penal: 15 places
 • C1. Cos administratiu, escala administrativa: 373 places
 • C1. Cos d’agents rurals, escala bàsica, agent: 15 places
 • C1 Cos tècnic d’especialistes, grup de serveis penitenciaris. Àmbit funcional d’execució penal: 97 places
 • C2. Cos auxiliar d’administració, escala auxiliar administrativa: 545 places

T’ajudem a aconseguir el teu objectiu