Title Image

17 de desembre. Primera prova Agents Rurals

17 de desembre. Primera prova Agents Rurals

Publicada la data de la primera prova al cos d’Agents Rurals. 17 de desembre

Ja ha sortit la data de la primera prova de la convocatòria de 110 places (100 places mès 10% addicional) de la categoria d’agent de l’escala bàsica del Cos d’Agents Rurals (DOGC 27/05/2022), de les quals 44 places es reserven per ser proveïdes per dones.

A més d’aquestes places, la Generalitat de Catalunya ha ofertat 15 places de estabilització (concurs-oposició): >> Agents Rurals Generalitat de Catalunya

Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals 2019-2024

Fins al 2024 Està previst incrementar la plantilla  en 300 places noves d’agents (diferents categories) i 50 places de personal tècnic i administratiu, la renovació de vehicles i les bases o la implementació de noves tecnologies, entre altres mesures (+Info).

Prepara’t amb nosaltres

T’oferim diferents sistemes de preparació, tu tries el que millor s’adapti a tu! Informa’t sobre les nostres metodologies:

Funcions

Les funcions que corresponen als/les membres del cos d’Agents Rurals són les de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió de les matèries d’espais naturals protegits, tant terrestres com marítims, reserves de caça i pesca, lluita contra les pràctiques furtives, prevenció, vigilància, detecció i investigació d’incendis forestals, patrimoni forestal, forests declarades d’utilitat pública, camins ramaders, flora i fauna silvestres, recursos forestals, cinegètics, piscícoles i marins protegits, protecció dels animals, activitats extractives, impactes ambientals i accés al medi natural, i la resta de tasques d’execució definides al capítol II de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del cos d’Agents Rurals, i també totes aquelles encomanades pel Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del cos d’Agents Rurals.