Title Image

Proves d’accés a grau superior i grau mig

Proves d’accés a grau superior i grau mig

Aquesta setmana passada s’ha publicat el decret pel qual s’organitzen les proves d’accés a cicles formatius de grau superior i les proves d’accés a cicles formatius de grau mig. Aquestes proves serveixen per a totes aquelles persones adultes que no tinguin el nivell acadèmic necessari per accedir de forma directa, puguin fer la prova i optin a la realització d’un cicle formatiu.

Aquesta prova (en el cas de cicles superiors), consta d’una part comuna amb llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera, així com una prova de matemàtiques, i es complementa amb una prova específica amb dues assignatures vinculades a l’àmbit del cicle.

Les Escoles d’adults, i el Triangle com una d’elles, ofereixen formació específica que comptabilitza fins un 20% de la nota d’accés i pot permetre superar la prova o obtenir un millor ranking que afavorirà la possibilitat d’escollir centre.

Triangle fa més de 15 anys que desenvolupa aquest pla formatiu amb un percentage de rendiment per sobre del 95 %.

Acosta’t al centre i t’informarem dels requeriments i dels continguts¡¡¡