Title Image

Convocatòria d’oposicions a la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona 2020. 260 places

Convocatòria d’oposicions a la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona 2020. 260 places

Nova convocatòria d’oposicions a la Guàrdia Urbana a Barcelona 2020

Properament tindrem nova convocatòria d’oposicions a la Guàrdia Urbana a Barcelona 2020, per accedir a un total de 260 places. Es convocaran de nou durant aquest primer trimestre de l’any 2020. Les primeres proves s’esperen pel mes de juny d’aquest mateix any. Podeu consultar l’anunci a:la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. 

Exercicis de les oposicions a la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona

Les oposicions per accedir al cos de Guàrdia Urbana consten de diferents exercicis, tant intel·lectuals com físics i psicològics. Per començar, el primer és un exercici teòric doble que combina la cultura general, i un temari editat per la pròpia institució. 

Tot seguit, la resta d’exercicis consisteixen en una segona prova que inclou una bateria de tests aptitudinals. El tercer exercici és una prova de català (es poden consultar les exemcions a la prova en la mateixa convocatòria), el quart exercici és una prova física. Una cinquena prova de personalitat i prova competencial i una darrera prova mèdica.

Finalment, un cop superats aquests exercicis, s’incorporen a la qualificació els mèrits adquirits per titulació, per experiència laboral o per formació complementària adquirida, i això dóna accés a la formació a l’Escola de Policia de Catalunya i en el cas de superar-lo a un període de pràctiques de 12 mesos en alguna de les dependències de la GUB.

Requisits de les oposicions al cos de Guàrdia Urbana a Barcelona

Els requisits són:

  • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe B.
  • Posseir el permís de conduir vehicles de la classe A2. La presentació d’aquest permís podrà ajornar-se improrrogablement fins el darrer dia del curs selectiu a l’Escola de Policia de Catalunya (EPC) de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), d’acord amb l’article 13.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
  • Tenir una alçada mínima de 1,60 m les dones i de 1,70 m els homes,.
  • Tenir 18 anys o més.
  • Tenir el graduat en ESO o equivalent
  • Compromís de portar armes que es prendrà mitjançant declaració jurada.

Prepara les oposicions a la Guàrdia Urbana a Barcelona 2020 amb la formació de Triangle acadèmia

Per això, davant l’extensió d’exercicis i requisits, la preparació de les proves és fonamental per obtenir un bon resultat. La Convocatòria d’oposicions a la Guàrdia Urbana a Barcelona 2020 serà competida  A Triangle acadèmia som especialistes en la preparació d’oposicions a la Guàrdia Urbana, des de fa anys ens dediquem amb un mètode que inclou el desenvolupament de les proves teòriques, les d’intel·ligència i les de personalitat i amb professorat especialitzat i vinculat als cossos de policia

Finalment podeu trobar tota la informació de la nostra oferta formativa al web, ja que comencem nous cursos aquest mateix mes de gener 2020. Bona oposició a totes/tots!!